Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Projekt konkursowy: Wydział Chemii Uniwersytetu GdańskiegoProjekt konkursowy: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Projekt konkursowy: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Projekt konkursowy: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Koncepcja konkursowa: 2008